Skip to main content

CORE Strengthen Your Life Skills: For Teenagers and Young Adults - Dari


PHZH

CORE
درباره این کرس
کر یک کرس آموزشی است .این روی تلفن ها،تبلت،کامپیوتر های شما کار میکند . این کرس قدم به قدم یک برنامه ارتقا مهارت های زندگی ارائه میدهد برای افراد بی جا شده و همچنین برای باقی افراد. کر نوشته و طراحی شده است توسط یک گروپ ادبیات در پنتون تربیت معلم زوریخ

این دوره منبع باز است و همه تحت مجوز CC BY-NC 4.0 می توانند از آن استفاده کنند.

این مهارت های زندگی قابل دسترس است در زبان های مختلف
انتخاب زبان کرس
درجریان این کرس شما ارتقا میدهد مهارت های زندگی خودرا توسط راههایی مختلف. با بقیه شاگرد ها کار کنید چیستان ها را حل کنید یافته های خودرا با هم گروپی های خود شریک کنید و ارزیابی کنید پروسه و دانش خود را.

کر یک کرس آزاد است و ثبت نام آن به آسانی است.
این کرس کر نامیده می شود به دلیل اینکه مرتبط است با قوی ساختن عزت نفس و عزت نفس هسته تمامی شخصیت است. عزت نفس مهم است چون تاثیر میگذارد روی انتخابات و تصمیمات شما

در بعضی تاپیک ها شما روی نقاط قوت و استعداد خودتان. این شما را یکتا خواهد کرد، در تاپیک های دیگر شما اهمیت ارتباطات و کار تیمی را به شکل خلاقانه و سرگرم کننده خواهید آموخت. این کرس به شما ایده میدهد تا راههای مختلف برای خودتان و خانواده تان را کشف کنید.
  1. Course Number

    W-IB-CORE
  2. Classes Start

    میتوانید شروع کنید کر را هروقت
  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    مجموعا ۲۰۰ ساعت
Enroll